Recent Posts

วันนี้เราขอมาตามติดกระแส กระดาษชำระโดนเหมาเกลี้ยงแผงจากภาวะโควิด-19 กัน เนื่องจากกระดาษชำระขายหมดทุกที่ทำให้เราสงสัยว่า – สมัยก่อนนั้น ผู้คนใช้อะไรเช็ดก้น หรือใช้แทนกระดาษชำระแท่ง ไม้ที่มีฟองน้ำพันตรงปลาย ความเป็นส่วนตัวและการสุขาภิบาลที่เหมาะสมนั้นหาได้ยากในห้องน้ำสาธารณะของชาวโรมันโบราณ ห้องน้ำสาธารณะกลางแจ้งของพวกเขาที่เรียกว่า “ส้วม” ไม่มีผนังกั้นและวิธีการทำความสะอาดของผู้คนคงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสุขาภิบาลในปัจจุบัน แต่ละคนจะใช้ฟองน้ำทำความสะอาดส่วนกลางที่ยึดติดกับปลายไม้ยาวหรือที่เรียกว่าทอเรียม